UWAGA studenci 1, 3 i 5 semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych!!!!!!

Spotkanie organizacyjne dot. rozliczenia się z przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa odbędzie się z opiekunem mgr Aleksandrem Misiewiczem we wtorek 22 listopada o godz. 19:00 (informacja o sali przy portierni).