Zapisy do wszystkich sekcji zaczynają się zawsze od 1 października danego roku akademickiego osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Pierwsze spotkania informacyjne w drugim tygodniu zajęć. Terminy podawane są na stronie internetowej Klubu, na plakatach umieszczonych w każdym instytucie, na ulotkach informacyjnych będących dodatkiem do niniejszej ulotki oraz na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego (dotyczy pierwszego rocznika).

Każdy uczestnik wybranej  przez siebie sekcji AZS musi posiadać aktualną legitymację ISIC AZS, która zawiera obowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz liczne profity z tytułu jej posiadania. Procedura składania deklaracji na stronie internetowej https://pwsz.elblag.pl/legitymacja-isic-azs.html lub http://www.legitymacje.azs.pl/.