Jedną z pierwszych sekcji, która powstała przy AZS PWSZ. Sekcja jest organizatorem rajdów turystycznych, marszów na orientację, letnich i zimowych obozów turystyczno – krajoznawczych. W szeregach sekcji turystycznej byli i są prawdziwi entuzjaści turystyki, studenci, którym odpowiada ten sposób spędzenia wolnego czasu. Do tej pory zorganizowała 350 różnorodnych imprez  turystycznych. 

Zajęcia sekcji odbywają się w wybrane soboty.


Opiekunem sekcji jest mgr Janusz Światkowski ; e-mail: Turn on Javascript!

Zapraszamy na stronę sekcji