Ranking średnich do stypendium naukowego na semestr letni  2022/23 -

informatyka - studia stacjonarne - ranking

informatyka - studia niestacjonarne - ranking

 

 Liczba osób uprawnionych do stypendium naukowego - wykaz

 

Zgodnie z §12 Szczegółowego Regulaminu Świadczeń Studentów ANS w Elblągu:

"Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 wynosi
12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego
okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów."

 

17 marca 2023 mija termin składania wniosków o stypendium rektora !

Wypelniony wniosek należy złożyć w DZIEKANACIE!

Druk wniosku do pobrania:

https://bip.ans-elblag.pl/pliki/s211s1657017712.pdf