Specjalność:

przedsiębiorczość gospodarcza

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne), niestacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne (stacjonarne)
2300 zł (niestacjonarne)

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Ekonomia o specjalności przedsiębiorczość gospodarcza pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podjęcia własnej działalności gospodarczej w rynku krajowym i europejskim,
 • posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów podmiotów gospodarczych,
 • oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • stosowania zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywania wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw,
 • analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • umiejętności stosowania koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • stosowania koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wyceny projektów gospodarczych,
 • kreowania orientacji marketingowej biznesu oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych,
 • analizy i prezentacji informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, w tym prognozowania i symulacji, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wizualizacji informacji w biznesie,
 • stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną,
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań,
 • interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • znajomości języka obcego.

przedsiębiorczość gospodarcza
przedsiębiorczość gospodarcza

Praca dla Ciebie

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia 

Przewiń do góry