Nazwa świadczenia

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

Semestr zimowy

Semestr letni

Semestr zimowy

Semestr letni

Stypendium socjalne

do 30 czerwca 

(przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października)

do 10 lutego

do 31 października

do 15 marca

Stypendium rektora

etap I -  do 15 października

etap II – do 15 listopada

etap I -  do 17 marca

etap II – do 10 kwietnia

etap I - do 31 października

etap II – do 30 listopada

etap I - do 25 marca

etap II – do 20  kwietnia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 15 października

(przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim – do 28 lutego)

do 31 października

(dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim – do 15 marca)

Zapomogi

w każdym czasie

niezwłocznie