Szanowni Studenci,

od dnia 05.10.2020 cała korespondencja e-mailowa może odbywać się tylko i wyłącznie z wykorzystaniem wewnętrznej poczty ANS w Elblągu  (nr albumu@student.ans-elblag.pl)

Hasłem przy pierwszym logowaniu jest nr PESEL.

Dziekanat IE nie będzie przesyłał informacji e-mailowych na inne adresy. Komunikacja studentów z dziekanatem lub kierownictwem Instytutu Ekonomicznego powinna odbywać się wyłącznie w oparciu o adresy poczty wewnętrznej uczelni.