18-7-2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2024 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024_aktualizacja 18-7-2024

4-6-2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2024 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024_aktualizacja 4-6-2024

19-4-2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2024 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024_aktualizacja 18-4-2024

22.1.2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2024 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024_22-1-2024

10.11.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_10-11-2023

13.10.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_13-10-2023

 11.10.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_11-10-2023

7.9.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_7-9-2023

29.6.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_29-6-2023

20.4.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023 aktualizacja_20-4-2023

2.3.2023

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023_3-2-2023

 

15.11.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_15-11-2022

22.10.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_21-10-2022

3.10.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_3-10-2022

14.9.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_14-9-2022

 2.9.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_2-9-2022

22.7.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_22-7-2022

24.6.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_24-6-2022

27.4.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022_aktualizacja_27-4-2022

1.3.2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zamieszcza Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022