Kurs przygotowujący do matury z matematyki

Konkurs dziennikarski

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zaprasza uczniów trzecich, czwartych i piątych klas szkół średnich do udziału w konkursie dziennikarskim. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Elbląga, jak również całego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Pula nagród wynosi 1500 zł.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2023 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Idea projektu zakłada zaangażowanie środowiska młodzieży klas szkół średnich Elbląga i okolic w działania i wyzwania o charakterze doświadczenia dziennikarskiego.

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności pisania, wyrażania własnych sądów i opinii, wdrażanie do rozwijania wiedzy i umiejętności o charakterze pisarskim i dziennikarskim. Zaproszenie kierujemy do uczniów klas o różnorodnym profilu (nie tylko stricte dziennikarskich).

Zapraszamy osoby, które indywidualnie, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela/edukatora przygotują jedną z autorskich form dziennikarskich (tj. recenzja książki, recenzja filmu lub wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym).

Pula nagród wynosi 1500 zł (w formie kart podarunkowych CH Ogrody w Elblągu).

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2023 r. (włącznie) na adres: Turn on Javascript!

Konkurs jest objęty patronatem medialnym Elbląskiej Gazety Internetowej portEL.pl


Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednej z wybranych form dziennikarskich, są to:

- recenzja dowolnej książki,

- recenzja dowolnego  filmu,

- wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym.

Organizatorzy nie określają zakresu tematycznego, pozostawiając wybór inwencji uczestników konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak (e-mail: Turn on Javascript!).

Szczegółowe informacja zawarte są w regulaminie konkursu.

 

Nagrody

Laureaci Konkursu dziennikarskiego otrzymują nagrody w formie kart podarunkowych CH Ogrody w Elblągu.

Laureat I miejsca otrzyma kartę podarunkową CH Ogrody w Elblągu na kwotę 700 zł,
Laureat II miejsca – kartę podarunkową CH Ogrody w Elblągu na kwotę 450 zł,
Laureat III miejsca – kartę podarunkową CH Ogrody w Elblągu na kwotę 350 zł.

Najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach patrona medialnego konkursu – elbląskiej gazety internetowej PORTEL.PL

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu dziennikarskiego [PDF]
Formularz zgłoszeniowy [PDF]
Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie dziennikarskim IPJ ANS w Elblągu [PDF]
Oświadczenie dotyczące praw autorskich [PDF]

 

Patronat medialny

portEl.pl
Przewiń do góry