Plany zajęć na semestr letni 2021/2022 - rozpoczęcie zajęć w dniu 24.02.2022 r.