Plany zajęć na semestr zimowy 2022/2023 - rozpoczęcie zajęć w dniu 03.10.2022 r.