PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2021/2022:

 Studia STACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

Studia NIESTACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2020/2021 i 2019/2020:

 Studia STACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

Studia NIESTACJONARNE magisterskie [PDF]:

 

 SYLABUSY:

STUDIA STACJONARNE: Studia II stopnia menadżersko-prawne

STUDIA NIESTACJONARNE od roku 2019/2020: Studia II stopnia menadżersko-prawne

STUDIA NIESTACJONARNE  od roku akad. 2020/2021: Studia II stopnia menadżersko-prawne (pozostałe sylabusy bez zmian)

STUDIA NIESTACJONARNE od roku akad. 2021/2022: Studia II stopnia menadżersko-prawne (pozostałe sylabusy bez zmian)

 

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach