PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2022/2023:

Studia STACJONARNE [PDF]:

 Studia NIESTACJONARNE [PDF]:

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2021/2022:

 Studia STACJONARNE [PDF]:

 Studia NIESTACJONARNE [PDF]:

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU AKAD. 2020/2021 i 2019/2020:

 Studia STACJONARNE [PDF]:

 Studia NIESTACJONARNE [PDF]:

 

 

 SYLABUSY:

STUDIA STACJONARNE od roku 2022/2023: Studia II stopnia menadżersko-prawne

STUDIA NIESTACJONARNE od roku 2022/2023: Studia II stopnia menadżersko-prawne

 

STUDIA NIESTACJONARNE  od roku akad. 2020/2021: Studia II stopnia menadżersko-prawne (pozostałe sylabusy bez zmian)

STUDIA NIESTACJONARNE od roku akad. 2021/2022: Studia II stopnia menadżersko-prawne (pozostałe sylabusy bez zmian)

 

STUDIA STACJONARNE od roku 2019/2020; 2020/21; 2021/22: Studia II stopnia menadżersko-prawne

STUDIA NIESTACJONARNE od roku 2019/2020: Studia II stopnia menadżersko-prawne

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach