Egzaminacyjna sesja letnia 2021/22 - harmonogram egzaminów i zaliczeń - Instytut Politechniczny