dziennikarstwo i nowe media

Co to za studia?

Studia na specjalności dziennikarstwo i nowe media gwarantują solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie dziennikarza.

Jeśli chcesz pracować w mediach, ale także we wszystkich innych miejscach, gdzie niezbędna jest wiedza o mechanizmach komunikacji medialnej, dająca szerokie możliwości rozwoju w branży medialnej i PR oraz nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Dziennikarstwo i nowe media, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po dziennikarstwie i nowych mediach

Kierunek filologia polska, specjalność: dziennikarstwo i nowe media powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami ze środowiskiem branży dziennikarskiej, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie dziennikarza. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • redakcjach, portalach internetowych, firmach regionu
 • urzędach
 • instytucjach użyteczności publicznej
 • stacjach telewizyjnych, radiowych
 • wydawnictwach
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku
 • biurach prasowych
 • instytucjach kulturalnych i artystycznych
 • agencjach marketingowych, reklamowych
 • działach promocji i public relations
 • działach marketingu w przedsiębiorstwach
 • lub jako freelancer podejmujący pracę na zlecenia innych firm

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania – praktyka, realizowana w kolejnych pięciu semestrach studiów, da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności!

Praktyka to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku filologia polska, specjalność: dziennikarstwo i nowe media odbywają praktyki m.in. w redakcjach, portalach internetowych, stacjach telewizyjnych, radiowych, itp.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem filologii polskiej, specjalność: dziennikarstwo i nowe media zdobędziesz wszechstronne wykształcenie, będziesz dobrze przygotowany do samodzielnej pracy w nowoczesnych mediach w obszarze szeroko rozumianego mediaworkingu. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów, a także zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • stosowania terminologii literaturoznawczej, językoznawczej i medialnej w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • redagowania rozmaitych tekstów prasowych, w tym tekstów informacyjnych (sygnał, news, wzmianka, zapowiedź, notatka, sprawozdanie, artykuł informacyjny, sylwetka), krótkich komentarzy i recenzji;
 • gromadzenia i przetwarzania informacji dla potrzeb opracowania konkretnego tematu
 • pracy i współdziałania w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role.
W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.:Wiedza o kulturze, Podstawy komunikacji audiowizualnej, Warsztaty z teorii literatury, Gatunki dziennikarskie, Media lokalne w dobie Internetu, WordPress – warsztaty, Język reklamy i copywriting, Organizacja pracy zespołu dziennikarskiego

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

25 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry