Chór Akademicki rozpoczął swoją działalność w 1999 roku i do dnia dzisiejszego jest muzycznym akcentem w aktywności kulturalnej studentów. Pierwszym dyrygentem chóru był śp. Andrzej Dulczewski, następnie: dr Mariusz Mróz, mgr Barbara Kardasińska, dr Anna Grodziewicz-Cernuto i mgr Bożena Belcarz. Obecnie chór liczy 40 osób,a dyrygentem jest ponownie dr Anna Grodziewicz-Cernuto.

Na próbach chóru spotykają się studenci, którzy pragną rozwijać swoje talenty wokalne. Repertuar chóru to duża różnorodność gatunków muzycznych – począwszy od epoki średniowiecza po współczesne utwory chóralne.

Występy chóru uświetniają najważniejsze uroczystości, które odbywają się w Uczelni, w tym inauguracje roku akademickiego i liczne spotkania okolicznościowe. Swój repertuar śpiewacy prezentują także mieszkańcom Elbląga w corocznie organizowanych koncertach kolęd.