Komunikaty

Dostępne bazy

Dostępne bazy

Dostępne internetowe biblioteki e-booków oraz bazy.
Portrety

Portrety

Zapraszamy na wernisaż prac studentów IPJ

Baza testowa - Emerald Group Publishing

Zapraszamy do bezpłatnego dostępu do Emerald Insight, bazy pełnej wysokiej jakości eJournals.