I stopnia:

ADMINISTRACJA

EKONOMIA

 

II stopnia:

MENADŻERSKO-PRAWNE STACJONARNE

 

Liczba osób uprawnionych do stypendium naukowego -  wykaz

Termin składania wniosków o stypendium rektora mija 17 marca 2023.

Wypelniony wniosek należy złożyć w DZIEKANACIE (dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. 10:00-14:00).

 

Informacja dot. uzupelniania wniosku o stypendium

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU [str. 12]

zał nr 4 - WNIOSEK

 

!!! Zarządzenie Nr 15/2022 Rektora ANS w Elblągu z dnia 10.03.2022

oraz Zarządzenie Nr 41/2022 Rektora ANS w Elblągu z dnia 04.07.2022